Heaven ON Earth

BIRTHING A NEW REALITY

We Came Here ON a Mission

"Te tiro atu to kanohi ki tairawhiti ana tera whiti te ra kite ataata ka hinga ki muri kia koe."

"Turn your face to the sun and the

shadows fall behind you."

- Maori Proverb

©2020 Shannon Rose

  • Instagram
  • YouTube
  • Facebook
  • iTunes
  • Spotify